top of page
Soyut Bulutlar

Kuşlarda İshal

Güncelleme tarihi: 27 Ara 2023Muhabbet kuşlarında ishal sık görülen bir semptom olarak karşımıza çıkar. Bunun bir çok nedeni olabilmekle beraber bakteriyel, paraziter ya da mantar enfeksiyonları, yanlış besleme koşulları, zehirlenme ve mevsimsel değişiklikler bu nedenlerin başında gelir. İshal hastalıkla ilgili önemli bir semptomdur ve tedavisi için kesinlikle alanında uzman veteriner hekimlere başvurulmalıdır. Birkaç günden uzun süren ishaller kuşlar için hayati bir risk teşkil edebileceğinden dolayı hastalığın ilerlemesini beklemeden müdahale edilmesi hastalığın seyrinde büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle ishalin kendiliğinden geçmesini beklemektense bir an önce muayene edilmesi en doğru karar olacaktır.

İshali tedavi edebilmek için öncelikle sebebini tespit etmek gerekir. İshal muhabbet kuşunuzun gücünü çok çabuk tükettiği için, vakit kaybetmeden harekete geçmek gerekir. Veteriner hekiminizin gerekli tetkikler ve muayenenin ardından kesin teşhisi koymasından sonra, tedavi için verilecek ilaç ve gerekirse diyet tespit edilir. Hekiminizin tüm önerilerine aynen uymak gerekir aksi takdirde ağır sonuçları olabilir ve kuşun hayatı tekrar tehlikeye girebilir.

İshale neden olan başlıca sebeplere göz atacak olursak

Enfeksiyonlar; Bakteri, mantar, çeşitli virüsler ya da parazitler ishale sebebi olabilir. Çoğunlukla bu hastalık yapan etmenler normalde de kuşunuzun organizmasında ya da yaşam alanında bulunur lakin güçlü bir bağışıklık sistemi varken kuşunuzu hasta etmezler. Kuşunuzun bağışıklık sistemi çeşitli nedenlerle zayıfladığında bu tarz patolojik etkenler kolaylıkla bir enfeksiyon oluşturabilir ve ishale sebep olabilirler.

Beslenme; Beslenme ile ilgili ishaller sıklıkla karşımıza çıkar. Normal besinleri dışında bir besin verilmesi, bozulmaya başlamış gıdalar verilmesi ve muhabbet kuşunun diyetinin bir anda değiştirilmesi en sık görülen nedenlerdendir.Ayrıca kuşunuzun suyunun temiz olmaması da en büyük ishal nedenlerindendir. Görünüm olarak su kirli olmayabilir. Fakat mikrobik yük olarak kirli olan sular ishale neden olur. Bu nedenle temiz görünse de rutin olarak kuşunuzun suyunu değiştirmeniz oldukça önemlidir.

Yanlış besleme koşulları; Ortam ısısı, kafesin konumu ve kafes içindeki oyuncaklar ishale neden olabilecek diğer bir etkendir. .yaşam alanının gereğinden soğuk veya fazla sıcak olması, kuşunuzun rüzgara veya hava akımına maruz kalması da ishale neden olabilir. Özellikle evde bakılan muhabbet kuşlarında bu durum ile çok karşılaşılmaktadır. Evde açılan kapı ve pencereler ister istemez bir hava akımı oluşturur, eğer kuşunuz bu akımına maruz kalırsa ishal olması muhtemeldir. Yine kuşunuzun kafesine koyabileceğiniz yutulmaya müsait oyuncaklar ve ekipmanlar gibi yabancı cisimlerin kuşunuzca yutulması da ishale sebep olabilir.

Hormonal sebepler; Muhabbet kuşunuzun belli dönemlerde hormonal seviyelerindeki artışlar ve düşüşler ishale neden olan diğer bir sebeptir.

Çeşitli organ yetmezlikleri; Böbrek, karaciğer gibi hayati organlardaki çeşitli patolojilerde ishal semptomu sıklıkla görülmektedir. Özellikle uzun süreli kronik ishallerde bu ihtimal gözardı edilmemelidir. Sindirim sistemi ve diğer organlardaki tümör ve diğer antineoplazik oluşumlar yine ishale neden olabilecek diğer önemli sebeplerdendir.

Zehirlenmeler; Sindirim, solunum ve diğer sistemler aracılığı ile organizmaya alınan zehirli maddeler hayati risk teşkil etmekle beraber yine ciddi bir ishal nedenidir. Evcil kuşlarımızın kafes tellerindeki boyaları uzun süreli tüketmeleri, parazit kontrolü amacıyla kuşlara yanlış bir paraziter damla uygulanması, kuşlarınızın normal diyeti haricinde bizim yiyeceklerimizi tüketmeleri bazen ciddi zehirlenmelere sebep olabilir.

Stres; Tüm bu saydığımız nedenler haricinde stres önemli bir nedendir. Her türlü stres kaynağı kuşlarda ishale sebebiyet verebilir. Onların refah seviyesinin yüksek olması sağlık açısından oldukça önemlidir.


🪶 Kuşlarda muayene işlemleri hakkında daha fazla bilgi için: "Kuş Veterineri Uzmanından İpuçları"
Comentarios


bottom of page