top of page

SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ

 

Genel Bilgi

Resmi gazetede 26 Şubat 2018 tarihinde "KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR YÖNETMELİK" yayımlanmıştır.

İlgili yönetmelik gereği tüm sahipli köpeklerin kimliklendirilmesine 01/01/2021 tarihinde başlanmış olup, 2021 yılı sonunda kimliklendirme işlemi tamamlanacaktır. (Hayvanları koruma kanununda yapılan değişiklikle kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi süreci 2022 Yılı sonuna kadar uzamıştır)

Tüm sahipli kedi ve gelinciklerin kimliklendirilmesine 01/01/2022 tarihinde başlanılacak olup 2022 yılı içerisinde kimliklendirme işlemi tamamlanacaktır.

Yönetmelik sadece sahipli hayvanları kapsamakta, sahipsiz ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ev hayvanlarını kapsamamaktadır

 

Uygulamayı kimler yapacak?

Kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibi ve başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıkları ile daha etkin mücadele etmek amacıyla bu hayvanların kimliklendirilerek, elektronik ortamda kayıt altına alınması amacıyla

Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol çerçevesinde illerde Meslek Odaları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında protokol yapılacak ve uygulama serbest veteriner hekimlerce yapılacaktır.

Tüm Serbest Veteriner Hekimler mikroçip uygulamak zorunda mı?

Hayır, sadece talep edenler sistemi kullanacaklardır.

Mikroçip ve pasaportlar nereden temin edilecek?

Mikroçip ve pasaportlar yapılan protokol gereği sadece Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden temin edilecektir. Pasaportlar mevzuata uygun düzenlenmiş olup hayvan ve hayvan sahibi bilgileri doldurulduktan sonra pasaportla beraber teslim edilen jelatinle kaplanarak bilgiler korunacaktır.

Teknik bilgi

Mikroçip: İçinde 15 karakterli kod numarası bulunan ve deri altına özel bir cihazla uygulanan, elektronik tanımlama malzemesi.

Okuyucu: Ev hayvanlarına belli bir uzaklıktan tutularak, uygulandığı hayvana ait mikroçipteki bilgileri görüntüleyen tarayıcıdır.

Yönetmelikte bildirilen uygulama alanı

Mikroçip, iki skapula arasına veya sol tarafta boynun kulağa yakın kısmına deri altına uygulanır.

Yönetmeliğin tamamı için tıklayınız:  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180226-9.htm

bottom of page